kezdeményezések

Imahadjárat Magyarország és Európa

keresztény jövőjéért


Szeretettel szólítunk minden jószándékú embert, hogy imádkozzunk és böjtöljünk közösen a békéért, a nemzetek keresztény hitre ébredéséért, és Egyházunkért Magyarországon és egész Európában!

Sokan imádkoztunk és imádkozunk a békéért. Azon történelmi fordulóponton, ahová világunk érkezett, nem adhatjuk fel a lelki harcot! Nekünk keresztényeknek van válaszunk a krízisekre: Jézus Krisztus Evangéliuma!

Meggyőződéssel hisszük, hogy ha az emberiség elfogadja Isten megmentő tervét, akkor - és csak akkor - fog megmenekülni. Nem fogadjuk el a "felvizezett" válaszokat és a tolerancia álcája mögé bújó megalkuvást! Az Evangélium kristálytiszta, örök Igazság - nem szorul javításra, ellenkezőleg: ez a mi gyógyulásunk útja.

Arra hívunk Benneteket, hogy kövessük az evangéliumi négy jó barát példáját, akik bénán fekvő barátjukat hordágyra tették, és Jézus elé vitték. (A történetet Lukács evangéliumában olvashatod: Lk 5:17-26.) Fogjunk össze és vigyük mi is beteg kontinensünket az Isteni Orvos elé - mert életünk, és jövőnk záloga is Ő: a názáreti Jézus Krisztus. Küzdelmünk fegyverei idén a dicsőítő ima, a böjt, valamint a csendes Istenre figyelés lesznek. Különösen két karizmára lesz szükségünk a Szentlélektől: a bölcsesség és a hit ajándékaira.

Hívunk tehát minden keresztényt, hogy csatlakozzatok hozzánk és imádkozzunk együtt a békéért 6 héten keresztül, 2023. február 22-től egészen Húsvétig, minden nap!

Az imádság 7 lépése, melyben hétről hétre követjük a négy jó barát lépteit:

1. BŰNBÁNAT

2. REMÉNY

3. BÖLCSESSÉG

4. HIT

5. ÖRÖM

6. ALÁZAT

7. KIENGESZTELŐDÉS

Ha velünk tartasz, annyit vállalsz, hogy Húsvétig minden nap imádkozol az éppen aktuális témában 10 percet és vállalsz valamilyen böjtöt. (Nincs meghatározva, hogy mit és mennyit kell imádkozni, ha mégis szükséged lenne segítségre, az alábbi linkről ITT tudsz letölteni imát. A böjt sincs meghatározva, de arra hívunk, hogy akár a szokásos szerda és vagy pénteki kenyér-víz böjttel, akár rendhagyó módon - kevesebb kávé, alkohol, cigaretta, telefon, közösségi média, kütyüzés, stb. felajánlásával csatlakozz a böjthöz.) Kérjük továbbá, hogy legyél te is építője egy nagy nemzetközi imakatedrálisnak, hogy éjjel - nappal minden pillanatban szállhasson Istenhez a dicséret szava. Fogadj örökbe egy imaórát, és minden héten egy órát imádkozz a dicsőítést vezető testvérekkel, és értük is. Ennek módjáról a jelentkezőknek küldünk majd útmutatást. Idén fontos része az imahadjáratunknak, hogy fülünk Jézussal együtt figyeljen a csöndességben hozzánk szólni kívánó Atyára. A 10 perces ima után tölts 5 percet csendben, Istenre várakozva.

RÖVIDEN:

10 perc saját ima - 5 perc csöndes Istenre figyelés - valamilyen böjt - heti egy óra dicsőítés.

Ha hívást érzel, kérjük jelentkezz ezen linkre kattintva:

https://forms.gle/upLjGN8GaqK7wDwB9


Imával és szeretettel,

a Nemzetközi Közbenjáró Ima Hálózat szolgálói

VISSZATEKINTŐ....

KÖSZÖNJÜK!

Legalább 7 országból, több mint 610 böjtölő, imádkozó testvérünk "igen"-jét erre a felhívásra.

Isten áldjon Benneteket!

6 HETES IMA A BÉKÉÉRT - közbenjárás imával és böjttel

Egyre többen tapasztaljuk, hogy viszályok békétlenségek, háborúk rázzák meg világunkat.

Szent Pál levelei nyomán azt is tudjuk, hogy ezek a jelenségek egy sokkal mélyebb, szellemi-lelki harc megnyilvánulásai és olyan hatalmas háttér erők mozgatják, amelyek legyőzéséhez vagy megállításához a mi emberi erőnk kevés. Ezért fordulunk most a Mennyei Atyához kérve angyalai segítségét a következő 6 hét során, hogy az Ő békéje legyen újra a világban!

Mit tehetünk?

Szent Pál arra szólít fel, hogy "szüntelen imádkozzatok", öltsétek fel a "lelki fegyvereket", és álljatok be ebbe a harcba, ahol "Isten velünk" van mindig.

Tehát arra hívunk benneteket legyünk Krisztus katonái, hogy az Őbenne való öröm által megerősödjünk a béke építésére!


Hívunk tehát minden keresztényt, hogy csatlakozzatok hozzánk és imádkozzunk együtt a békéért 6 héten keresztül, 2022. augusztus 15-től szeptember 29-ig, minden nap!


Az imádság 6 területe, amelyek hetente követik egymást és amely során kérjük Istent küldje el angyalait, hogy békét munkáljanak:

1. a szívünkben

2. a családjainkban

3. a közvetlen környezetünkben, a közösségeinkben

4. a nemzeteinkben (horvát, lengyel, szlovén, magyar)

5. Európában

6. az egész világon


Ha velünk tartasz, annyit vállalsz, hogy 6 héten keresztül minden nap imádkozol a békéért az éppen aktuális témában 10 percet és vállalsz valamilyen böjtöt. (Nincs meghatározva, hogy mit és mennyit kell imádkozni, ha mégis szükséged lenne segítségre, az alábbi linkekről ITT és ITT tudsz letölteni egy-egy imát. A böjt sincs meghatározva, de arra hívunk, hogy akár a szokásos szerda és vagy pénteki kenyér-víz böjttel, akár rendhagyó módon - kevesebb kávé, alkohol, cigaretta, telefon, közösségi média, kütyüzés, stb. felajánlásával csatlakozz a böjthöz.)

Hetente egyszer, szerda este 20:00 -kor online találkozónk is lesz. Ez is egy lehetőség (tehát nem kötelező vállalás), hogy közösen dicsérjük az Urat és imádkozzunk a békéért.


Ha hívást érzel, kérjük jelentkezz a Nemzetközi Közbenjáró Ima Hálózat e-mail címén:

icn.hungary@gmail.com


Szeretettel,

a Nemzetközi Közbenjáró Ima Hálózat szolgálóiböjtszőnyeg 3.0 - felhívás közösségeknek


A böjt célja: Isten küldje szent angyalait, hogy béke legyen a világban

Vezérigénk: " azt hiszed, hogy nem kérhetem Atyámat, s nem küldene tizenkét légió angyalnál is többet?" (Mt 26,52)

Az időtartama: Mária Mennybefelvételétől a Főangyalok ünnepéig (Augusztus 15 - szeptember 29)

A böjt mibenléte: a "böjtszőnyeg" mintát követve hetente egy nap egy közösség legalább 3 embere szilárd ételtől való tartózkodással böjtöl (vasárnapok kivételével).


Az imahadjárat a békéért augusztus 15-szept 29 között történik. Ezzel Assisi Szent Ferenc nyomdokaiba lépünk, aki a történelemben először tartotta meg Szent Mihály böjtjét. Ezalatt nyerte el a stigmákat - Krisztus sebhelyeit. Istentől szent angyalai segítségét kérjük, hogy mint "mennyei békefenntartók" vigyék keresztül Istennek a békéről alkotott terveit. A böjt kezdete Mária Mennybefelvétele. Két hatalmas mennyei segítőnk is van tehát ezen a böjti úton! (...)


Javasolt ima: ITT vagy ITT

Európáért és benne Magyarországért!

> Havonta egy magyar imavirrasztás.
> Naponta több ezer ember imádkozik Magyarországon, Horvátországban, Szlovéniában és Lengyelországban.


> visszatekintés - lezárult kezdeményezések

Imavirrasztás Magyarország 10 templomában imavirrasztás 2022. március 12-én (Esterházy János nyomában).

Nagyböjtben hetente 10 magyar közösség több, mint 30 emberrel böjtöl szigorú böjttel Magyarországért és Európáért.

Mennybemenetel ünnepe után július hónapig 4 közösség a hét négy napján böjtölt szigorú böjttel az Istennel való kapcsolat gyógyulásáért, engesztelés szolgálatával.CSATLAKOZNÁL?

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started