IMASZÁNDÉKAINK

2023

Imádkozunk a békéért

Mennyei Atyánk, Te az Élet Barátja vagy, kérünk térítsd magadhoz a szíveinket, hogy abban Jézus, a Béke Fejedelme uralkodjon. Teremts bennünk, körülöttünk és általunk is békét! Kezedben van a hatalmasok szíve (Péld 21:1) - ragyogtasd fel a világi vezetők előtt a béke nagy ajándékát, tedd számukra azt kívánatossá és vezesd őket a béke munkálására!

Imádkozzunk a nemzetek keresztény hitre ébredéséért


Mennyei Atyánk, Te azt akarod, hogy minden ember eljusson az Igazság ismeretére és üdvözüljön (1Tim2:4). Köszönjük, hogy Fiad, Jézus Krisztus elvégezte a megváltás nagy művét, így aki Benne hisz örök életre talál. Kérünk Atyánk, áldd meg Egyházad munkásait, akik elviszik Krisztus Örömhírét a világba. Add, hogy szavaik hitre vezető fény legyenek azoknak, akik lelki sötétségben és a halál homályában ülnek!

Imádkozzunk Egyházunkért


Mennyei Atyánk, Te hatalmas szeretettel vagy Fiad jegyese az Egyház iránt. Hisszük, hogy meg akarsz őrizni minket tisztán, folt és szeplő nélkül, és akarod, hogy Egyházad rendületlenül őrizze a tiszta Evangéliumot. Alázattal kérünk, add kegyelmed, hogy Egyházad minden korban figyeljen Rád, elfogadja segítségedet, és akaratodnak megfelelően járjon. Áraszd ki ránk Szentlelkedet, hogy felragyogjon rajtunk a Te dicsőséges jelenléted!

2022

Imádkozunk Európa békéjéért


"Mennyei Atyánk! Te szereted az embert, és nem akarod a pusztulást. Egy szívvel kérünk, tekints Ukrajnára, és akadályozd meg, hogy a háború még több nemzetre kiterjedjen, vágd el a háborút tápláló gyökereket és teremts békét a szívekben, családokban s a nemzetek között!"


Imádkozunk, hogy az Egyház hitbéli válsága felett győzzön megújulásunk a Szentlélekben


"Mennyei Atyánk, adj megtérést és hitben való megújulást először a keresztényeknek! Áraszd ránk a Szentlélek megújító ajándékát, hogy elteljünk Vele! Segíts, hogy befogadjuk karizmáit és megteremjük gyümölcseit! Add, hogy mindig bátran kiálljunk hitünk mellett és, hogy megalkuvás nélkül hirdessük Jézus Krisztus Evangéliumát, a Szentlélek erejében és szeretetében!"

Imádkozunk, hogy a tömeges hitehagyás és a keresztényellenes törekvések ellenében
ragyogjon fel a hit világossága


"Mennyei Atyánk! Áraszd ki Szent Lelkedet minden emberre, különösen a fiatalokra! Hozd el az ébredés, az új evangelizáció idejét, hogy az emberek nagy számban megtérjenek és visszatérjenek Hozzád, s felismerjék Igazságodat! Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy törd meg az ellenünk támadó hazug ideológiák erejét!"

Imádkozunk, hogy erősödjön meg és teljesedjen ki nemzeteink keresztény identitása!


"Mennyei Atyánk! Keresztény hitünk a mi legnagyobb kincsünk, hiszen ez az üdvösség, az Igazság és a szeretet útja számunkra, amely összekapcsol Veled, Istenünk! Add, hogy nemzetünk és egész Európa megmaradhasson és elmélyülhessen eredeti, keresztény identitásában! Óvj meg minket bármilyen vallási szélsőség fenyegetésétől és a tömeges illegális migráció minden negatív következményétől!"


Imádkozunk a Covid-krízis megszűnéséért, annak minden káros hatásával együtt!


"Mennyei Atyánk, a Te Fiad, Jézus Krisztus kereszthalálával és feltámadásával legyőzte a
bűn, a halál és a gonoszlélek uralmát! Az Ő győzelme által kérünk, fékezd meg a Covid
járványt, és adj szabadulást annak minden negatív egészségügyi, lelki, társadalmi és
gazdasági hatásától!"


Imádkozunk Isten szíve szerinti, jó politikai kormányzásért országainkban


"Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy kezedben van a királyok szíve (vö: Péld 21:1). Imádkozunk, nemzeteink jelenlegi és leendő vezetőiért, valamint minden feljebbvalóért: vezesd és alakítsd őket szent szíved szerint, hogy szabad, békés és csendes életet élhessünk, telve istenfélelemmel és tisztességgel!"


Imádkozunk a média tisztességes, és a valóságot hűen tükröző működéséért


"Mennyei Atyánk! Könyörgünk a média megtisztulásáért és azért, hogy egyre inkább olyan tartalmakat közöljön, amelyek összhangban vannak a Te Szent akaratoddal és legfőbb üzeneteddel, az Evangélium Örömhírével!"

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started